SHUMPEI

SHUMPEI

Part・・・Bass

Birthday・・・1/1

Blood Group・・・O